Obec Stanovice

Archiv - rozpočet

 

Rozpočtové opatření 3-2009.doc

Rozpočtové opatření 2-2009.doc

Rozpočtové opatření 1-2009.doc

Rozpočet obce Stanovice na rok 2009.doc

Návrh rozpočtu obce Stanovice na rok 2009-0.doc

Schálený rozpočet obce Stanovice na rok 2008.doc

Návrh rozpočtu obce Stanovice na rok 2008.doc

ZMĚNA ROZPOČTU-31.10.2007.doc

ZMĚNA ROZPOČTU-12.9.2007.doc

ZMĚNA ROZPOČTU-27.6.2007.doc

ZMĚNA ROZPOČTU-23.5.2007.doc

Schválený  rozpočet obce Stanovice na rok 2007

dne 28.2.2007

Rozpočet příjmů

Název položky

 

 §

 Návrh rozpočtu v

 Kč

Daň z příjmu FO ze záv.činnosti

 

 668.000,-

Daň z příjmu fyz.osob ze sam.výd.činn.

 

 325.225,-

Daň z příjmu fyz.osob z kap.výn.

 

 43.000,-

Daň z příjmu právnických osob

 

 803.100,-

Daň z DPH

 

 1.296.424,-

Správní poplatky

 

 15.000,-

Poplatky ze psů

 

 10.705,-

Poplatek z užívání veř.prostranství

 

  5.650,-

Poplatek ze vstupného

 

 1.400,-

Daň z nemovitosti

 

 316.256,-

Sběr a obvoz komunálních odpadů

 

 181.000,-

Správa v les.hosp.činn.les.hospodáře

 

 48.000,-

Ost.záležitosti lesního hospodářství

 

 200.000,-

Pitná voda

 

 84.000,-

Odvád. a čišt.odp.vod a nakládání s kaly

 

 500,-

Bytové hospodářství

 

 180.000,-

Pohřebnictví

 

 25.000,-

Požární ochrana –dobrov.část

 

 40.000,-

Komunální služby a územní rozvoj j.n.

 

15.000,-

Činnost místní správy

 

 122.000,-

 

 

 

CELKEM

 

4.380.260,-

 

Předpokládané výdaje za rok 2007

 

Název položky

 

§

Předpokládané výdaje

 

 

Správa v les.hosp.činn.les.hospodáře

1036

40.000,-

Silnice

2212

200.000,-

Pitná voda

2310

230.000,-

Předškolní zařízení

3111

63.000,-

Základní školy

3113

361.000,-

Speciální základní školy

3114

14.000,-

Činnosti knihovnické

3314

17.000,-

Ost.tělovýchovná činnost

3419

30.000,-

Využití volného času dětí a mládeže

3421

40.000,-

Bytové hospodářství

3612

180.000,-

Veřejné osvětlení

3631

250.000,-

Pohřebnictví

3632

15.000,-

Zálež.bydlení,komun.služ.a úz..rozvoje

3699

16.000,-

Sběr a odvoz komunálního odpadu

3722

390.000,-

Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň

3745

80.000,-

Ost.činnosti k ochraně přírody a krajiny

3749

10.000,-

Požární ochrana-dobrov.část

5512

100.000,-

Vzdělávací a tech.zařízení pož.ochrany

5517

5.000,-

Zastupitelstva obcí

6112

940.000,-

Volby do parlamentu

6114

0

Volby do zastupitelstev ÚSC

6115

0

Činnost místní správy

6171

1.399.260,-

 

 

 

Celkem

 

4.380.260,-

Rozpočet

Rozpočet roku 2005

Příjmy

 Plán Skutečnost
Daňové příjmy

3.285.000,- Kč

- Kč

Prodej a pronájem pozemků

50.000,- Kč

- Kč

Pitná voda

100.000,- Kč

- Kč

Bytové hospodářství

200.000,- Kč

- Kč

Pohřebnictví

10.000,- Kč

- Kč

Komunální služby

15.000,- Kč

- Kč

Sběr a odvoz komunálních odpadů

220.000,- Kč

- Kč

Činnost místní správy

200.000,- Kč

- Kč

Celkem

4.080.000,- Kč

- Kč

Výdaje

Plán Skutečnost
Silnice

100.000,- Kč

- Kč

Pitná voda

300.000,- Kč

- Kč

Odvádění a čištění odp. vod

50.000,- Kč

- Kč

Základní školy

330.000,- Kč

- Kč

Činnosti knihovnické

20.000,- Kč

- Kč

Zachování a obnova kulturních památek

50.000,- Kč

- Kč

Zájmová činnost v kultuře

20.000,- Kč

- Kč

Ostatní tělovýchovná činnost

50.000,- Kč

- Kč

Využití volného času dětí a mládeže

100.000,- Kč

- Kč

Bytové hospodářství

30.000,- Kč

- Kč

Pohřebnictví

30.000,- Kč

- Kč

Záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje

50.000,- Kč

- Kč

Sběr a odvoz komunálních odpadů

400.000,- Kč

- Kč

Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň

150.000,- Kč

- Kč

Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny

5.000,- Kč

- Kč

Požární ochrana

50.000,- Kč

- Kč

Vzdělávací a technická zařízení požární ochrany

5.000,- Kč

- Kč

Zastupitelstva obcí

500.000,- Kč

- Kč

Činnost místní správy

1.200.000,- Kč

- Kč

Celkem

3.440.000,- Kč

- Kč

Rozpočet roku 2004 - stav k 31.12.2004

Příjmy

Plán Skutečnost
Daňové příjmy

2.844.183,- Kč

3.284.555,70- Kč

Prodej a pronájem pozemků

235.000,- Kč

244.442,00- Kč

Pitná voda

150.000,- Kč

157.561,50- Kč

Bytové hospodářství

220.000,- Kč

175.095,00- Kč

Pohřebnictví

10.000,- Kč

6.000,00- Kč

Komunální služby

10.000,- Kč

18.152,00- Kč

Sběr a odvoz komunálních odpadů

250.000,- Kč

182.664,00- Kč

Požární ochrana

5.000,- Kč

0,00- Kč

Činnost místní správy

323.000,- Kč

410.981,66- Kč

Celkem

4.047.183,- Kč

4.479.455,86- Kč

Výdaje

Plán Skutečnost
Silnice

100.000,- Kč

79.751,70- Kč

Provoz veřejné silniční dopravy

20.000,- Kč

0,00- Kč

Pitná voda

450.000,- Kč

481.361,50- Kč

Odvádění a čištění odp. vod

5.000,- Kč

0,00- Kč

Základní školy

300.000,- Kč

317.071,00- Kč

Činnosti knihovnické

80.000,- Kč

91.689,50- Kč

Zachování a obnova kulturních památek

30.000,- Kč

0,00- Kč

Zájmová činnost v kultuře

10.000,- Kč

0,00- Kč

Ostatní tělovýchovná činnost

40.000,- Kč

22.405,00- Kč

Využití volného času dětí a mládeže

25.000,- Kč

6.130,00,- Kč

Bytové hospodářství

30.000,- Kč

22.825,50,- Kč

Veřejné osvětlení

120.000,- Kč

101.046,40,- Kč

Pohřebnictví

5.000,- Kč

25.641,00- Kč

Záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje

5.000,- Kč

0,00- Kč

Sběr a odvoz komunálních odpadů

384.888,- Kč

406.240,00- Kč

Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň

86.295,- Kč

142.643,40- Kč

Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny

5.000,- Kč

0,00- Kč

Požární ochrana

66.000,- Kč

157.334,00- Kč

Vzdělávací a technická zařízení požární ochrany

5.000,- Kč

1.940,00- Kč

Zastupitelstva obcí

540.000,- Kč

479.324,00- Kč

Volby do parlamentu ČR

15.000,- Kč

0,00- Kč

Volby do Evropského parlamentu

6.000,- Kč

8.990,50- Kč

Volby do zastupitelstev ÚSC

9.000,- Kč

15.804,10- Kč

Činnost místní správy

1.725.000,- Kč

1.786.524,46- Kč

Celkem

4.047.183,- Kč

4.146.722,06- Kč

 

 

Vyhledat v textu

16. 6. Zbyněk

Zítra: Adolf

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5

Návštěvnost stránek

312236