Obec Stanovice

 

1. Název

Obec Stanovice

 

2. Důvod a způsob založení

Právní základ:

 

Obec Stanovice má dlouholetou tradici a její činnost se řídí zákonem č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění

 

Historický základ:

 

První písemné zmínky pochází z 19.6. 1358 a to o výstavbě kostela , který byl vystavěn tehdejšími pány z rodu Hrabišiců.

 

3. Organizační struktura

Zastupitelstvo obce Stanovice

 

Starosta obce : Alice Kondelčíková

1.místostarosta : Josef Nyéki

2.místostarosta: Václav Klauz

Zastupitelé:

Karin Tischerová

Antonín Flekács

Jiří Buček

Marek Čelovský

 Antonín Šnajdr

 

4. Kontaktní spojení

Starosta:    Alice Kondelčíková    tel.: +420724 181 459

 

Adresa: Stanovice 44, 36001 Karlovy Vary

 

Úřední hodiny :

 

 PO: 8:00 -11:30 , 15:00 – 17:00

 ST : 8:00 – 11:30 ,15:00 – 17:00

 

1.místostarosta:

                                           Josef Nyéki          tel.: +420725051076

2.místostarosta:

                                            Václav Klauz          tel.:0420727865567

 

Účetní obce

Lenka Beníšková         tel.: +420606350005

                                       tel.: +420353972221

 

Adresa internetové stránky: http:// obecstanovice.cz

 

Adresa ID : w38bbcw

 

5. Případné platby lze poukázat-Bankovní spojení

Komerční banka a.s. , pobočka Karlovy Vary

Č.účtu : 4227341/0100

 

6. IČ

Identifikační číslo:

 

00254975

 

7. DIČ
Daňové identifikační číslo

CZ00254975

 

 8. Dokumenty

Rozpočet obce:

http://www.obecstanovice.cz/index.php?nid=974&lid=cs&oid=72122

 

 

9. Žádosti o informace

Informace lze získat na obecním úřadě ve Stanovicích a dále na el. portále  www.obecstanovice.cz

 

10. Příjem žádostí a dalších podání

 

 

 

 

 

Postup při vyřizování žádostí

Žádosti a jiná podání, adresované obce Stanovice lze podat v písemné formě v podatelně obce Stanovice

 

Podatelna Obec Stanovice , Stanovice 44, 2360 01 K.Vary a elektronicky: ou@obecstanovice.cz

 

 

 

Příjem žádostí a podání

Žádost o informace se přijímá na obecním úřadě v úředních hodinách. Žádost může být podána ústně nebo písemně. 

V případě, že je žádost podána ústně, zástupce obecního úřadu, který žádost přijal, ji ústně vyřídí. O takovém vyřízení žádosti se neprovádí písemný záznam.

V případě, že je žádost podána písemně (včetně žádosti podané elektronickou poštou nebo faxem), musí splňovat minimálně tyto náležitosti:

  • komu je žádost určena,
  • jaká konkrétní informace je požadována,
  • kdo žádost podává.

Ostatní žádosti a podání se přijímají rovněž na obecním úřadě v úředních hodinách.

Lhůty pro vyřízení žádosti

Poskytnutí požadované informace od přijetí podání nebo upřesnění žádosti
- do 15 dní s možností prodloužení na 30 dnů. Prodloužení lhůty je možné pouze ze závažných důvodů s tím, že žadatel je o prodloužení lhůty informován (§ 14 odst. 5, § 20 odst. 3 zákona).

Nevztahují-li se požadované informace k působnosti obecního úřadu či obce jako právnické osoby, žádost je odložena a tato skutečnost žadateli sdělena (§ 14 odst. 3 písm. b) zákona) - do 3 dnů od odložení.

Je-li žádost nesrozumitelná nebo formulovaná příliš obecně, je žadatel vyzván k jejímu upřesnění (§ 14 odst. 3 písm. a) zákona) - do 7 dnů od podání.

Podání odvolání žadatelem po obdržení rozhodnutí o odmítnutí informace nebo po marném uplynutí lhůty pro vyřízení žádosti (§ 16, odst. 2 zákona) - do 15 dnů.

Rozhodnutí odvolacího orgánu od předložení odvolání povinným subjektem - do 15 dnů.

Upřesnění nesrozumitelné nebo obecně formulované žádosti na výzvu obecního úřadu (§ 14, odst. 3, písm.a zákona) - do 30 dnů od doručení výzvy.

Příjem a vyřízení odvolání

Způsob odvolání a jeho obsah:

  • odvolání se podává písemně hnědou doručenkou na adresu obecního úřadu,
  • odvolání musí obsahovat popis žádosti o podání informace, které nebylo vyhověno, datum a místo podání, odůvodnění odvolání, podpis a bydliště žadatele.

O odvolání rozhoduje:

  • obecní zastupitelstvo - jedná-li se o informace spadající do samostatné působnosti obce,
  • krajský úřad - jde-li o informaci spadající do přenesené působnosti.

O odvolání je nutné rozhodnout do 15 dnů od předložení rozhodujícímu subjektu. Pokud rozhodující subjekt v uvedené lhůtě o odvolání nerozhodl, má se za to, že vydal rozhodnutí, kterým se odvolání zamítá a napadené rozhodnutí potvrdil. Rozhodnutí o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace je přezkoumatelné soudem 

 

11. Předpisy

Vyhlášky obce Stanovice

http://www.obecstanovice.cz/index.php?nid=974&lid=cs&oid=72121

 

 

12. Úhrady za poskytování informací

Sazebník úhrad za poskytování informací

 (§ 5 odst.1 písm.   f) zákona) č. 106/1999 Sb. o poskytování informací

Položka

Sazba

hodina práce (účtuje se každých započatých 30 min.)

200 Kč

kopie nebo výtisk z tiskárny (formát A4)

2,50 Kč

paušál provozních nákladů (materiál, energie)

0 Kč

ostatní náklady

dle skutečně
vynaložených nákladů

 

 

13. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb. Zákon o poskytování informací

Vyrocni zprava obec Stanovice za rok 2023.pdf

Výroční zpráva za rok 2022.pdf

Opravená vyrocni zprava obce Stanovice za rok 2021.pdf

ZVEŘEJNĚNÍ POSKYTNUTÉ INFORMACE.docx

Vyrocni zprava obce Stanovice za rok 2021.pdf

ZVEŘEJNĚNÍ POSKYTNUTÉ INFORMACE.docx

Vyrocni zprava obce Stanovice za rok 2020.pdf

Vyrocni zprava obce Stanovice za rok 2019.doc

Výroční zpráva obce Stanovice za rok 2018.pdf

Výroční zpráva obce Stanovice za rok 2017.pdf

Výroční zpráva obce Stanovice za rok 2016.doc

Výroční zpráva obce Stanovice za rok 2015.doc

 Výroční zpráva obce Stanovice za rok 2012.doc

Výroční zpráva obce Stanovice za rok 2011.doc

 Výroční zpráva obce Stanovice za rok 2010.doc      ·  

Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2004

 

 Informace organizace ohledně ochrany osobních údajů_Obec Stanovice.pdf

 

 
 

Vyhledat v textu

19. 5. Ivo

Zítra: Zbyšek

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Návštěvnost stránek

309478